Projekt eTwinning - 2016/2017


Poznajemy arkusz kalkulacyjny, obliczamy średnią, minimalną, maksymalną w ramach projektu eTwinning

Uczniowie klas V dowiedzieli się, że Arkusz kalkulacyjny to program, który służy do wykonywania obliczeń oraz do prezentowania danych i wyników obliczeń  w postaci tabel i wykresów.
Do komórki arkusza można wpisać: liczbę, tekst, wzór (w arkuszu nazywamy formułą).

Wprowadzone dane można poprawiać na pasku formuły.

Formuła rozpoczyna się od znaku równości = i zawiera: stałe – liczby lub tekst, odwołania do komórek lub ich zakresów, operatory (np. arytmetyczne: + dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie,  / dzielenie), funkcje. Konstrukcja formuły jest wyświetlana na pasku formuły.

Dzięki formułom możliwe jest dokonywanie przeliczeń, wyniki, których zmieniają się automatycznie, gdy zmianie ulegają wartości komórek objętych formułą.


Uczniowie nauczyli się:
Projektować proste tabele.
Zaznaczać zakresy komórek.
Zmieniać wyrównanie i orientację danych w wybranych komórkach, krój, styl, kolor, rozmiar czcionki.
Ustawiać grubość i kolor krawędzi, tło, wysokość i szerokość komórki, scalać komórki.
Dowiedzieli się, co to są formuły.
Poznali operatory matematyczne (+ dodawanie, - odejmowanie, * mnożenie, / dzielenie).
Nauczyli się wprowadzać formuły wykonujące dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
Wykorzystywać funkcje do obliczenia średniej, minimalnej, maksymalnej.
 
Klasy VI wykorzystali arkusz kalkulacyjny do obliczeń matematycznych.
Nacobezu:
Uczeń potrafi obserwować i matematyzować znane sytuacje.
Wyjaśnić pojęcie: obwód, pole.
Obliczyć obwód i pole kwadratu i prostokąta.
Zna symbole matematyczne:  „+  (dodawanie), – (odejmowanie), * (mnożenie), / (dzielenie), ^ (potęgowanie)”
Potrafi wprowadzać dane do arkusza i wykonywać na nich proste obliczenia.
Potrafi odczytywać dane z tabeli.
Rozumie pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, liczba, tekst.
Zna podstawowe jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2; przy obliczaniu prostokąta i kwadratu, i potrafi się nimi posługiwać.
Zna pojęcia: suma, iloczyn, iloraz, potęga, arkusz kalkulacyjny.Uczniowie rozumieją, że arkusz kalkulacyjny ze względu na budowę tabelaryczną umożliwia: wprowadzanie do komórek danych,  wprowadzanie do komórek wyrażeń obliczeniowych (formuł), które są uzależnione od wartości w innych komórkach, automatyczne przeliczanie formuł po zmianie zawartości komórek, które biorą w nich udział (największa zaleta)


Tworzymy projekty animowanych kartek wielkanocnych
Uczniowie klas V i VI w ramach projektu eTwinning: W podróż dookoła matematyki tworzyli projekty multimedialnych kartek wielkanocnych.
https://scratch.mit.edu/projects/155334838/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155588517/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155012683/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151917302/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151917179/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151224181/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155011156/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151622883/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152546268/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/150574060/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151230437/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151172651/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155328047/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/154411320/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155153323/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155025271/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151643475/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155338378/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/154987200/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/155328370/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/154985646/#fullscreen

Uczniowie tworzyli też kartki wielkanocne w programie Paint:


Projekt eTwinning: W podróż dookoła matematyki, realizowany w roku szkolnym 2016 / 2017 przez panią Joannę Poniatowską i nauczycieli różnych przedmiotów ze szkół, które biorą udział w projekcie.
Cel ogólny:
Zwrócenie uwagi na wszechobecność matematyki w otaczającym świecie.
Cele szczegółowe:
Rozwijanie zagadnień matematycznych: koło, okrąg, kula i sfera.
Powiązanie wiedzy matematycznej z codziennością.
Poszukiwanie informacji w różnych źródłach.
Rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji oraz intuicji.
Kształtowanie odczuć estetycznych, rozwijanie jego wrażliwości na piękno i różnorodność barw.
Pobudzanie aktywności twórczej i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu.
Rozwijanie umiejętności informatycznych (blogowanie, posty na stronie Facebook, stworzenie mapy Google ze znanymi matematykami i podróżnikami, stworzenie mapy Google z uczestnikami projektu).
Rozwijanie umiejętności lingwistycznych.
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń matematycznych.
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
Rozwijanie umiejętności programistycznych (opracowanie projektu programu do rysowania figur geometrycznych i jego implementacja w środowisku Scratch).

W ramach projektu będziemy tworzyli programy do rysowania figur geometrycznych w programie Scratch, ozdoby choinkowe w kształcie kuli i koła, kartki świąteczne wykonane techniką haftu matematycznego, grę: Sprawdź, czy jesteś mistrzem tabliczki mnożenia, pisanki wielkanocne, arkusz kalkulacyjny do obliczania pól figur geometrycznych.
W dniu 13 marca uczniowie 5a tworzyli program do rysowania figur geometrycznych:
Nacobezu: 

 • wiem, że pełny obrót duszka -  kąt pełny ma miarę 360 °, a jedna czwarta pełnego obrotu duszka – kąt  prosty ma miarę 90 °,
 • potrafię wskazać w klasie przykłady kątów prostych,
 • potrafię przesuwać oraz obracać duszka na scenie,
 • potrafię konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza,
 • wiem, kiedy zastosować instrukcję pętli do powtarzających się czynności,
 • potrafię przełożyć prosty algorytm (przepis) na program w języku Scratch. 


Będzie to program, w którym duszki będą rysowały figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt, okrąg. Pierwszy duszek po naciśnięciu klawisza „k” narysuje kwadrat, drugi duszek po naciśnięciu klawisza „p” narysuje prostokąt, trzeci duszek po naciśnięciu klawisza „o” narysuje okrąg.
https://scratch.mit.edu/projects/151093583/#fullscreen
Co musimy zrobić:
 • Ustalić pozycję startową duszka, od której duszek rozpocznie rysowanie,
 • podać instrukcję, jak działa program.

Czynności, które wykonał duszek podczas rysowania kwadratu:
 • wybrał pisak, ustalił kolor, grubość
 • przyłożył pisak
 • przeszedł daną liczbę kroków
 • obrócił się w prawo o 90o
 • przeszedł tyle samo kroków
 • obrócił się w prawo o 90o
 • przeszedł daną liczbę kroków
 • obrócił się w prawo o 90o
 • przeszedł daną liczbę kroków
 • obrócił się w prawo o 90o
 • podniósł pisak, zatrzymał się


Jak widzicie, czynności: przeszedł daną liczbę kroków, obrócił się w prawo o 90o będą wykonywane cztery razy. W programie Scratch mamy klocek powtórz, który umożliwi nam powtórzenie danej czynności określona liczbę razy.
A tak pracowali uczniowie klasy V a podczas tworzenia programu, który rysował kwadrat w dniu 20  marca 2017r.
Przykładowe prace uczniów klasy 5a, które kończyli 27 marca 2017 r.
https://scratch.mit.edu/projects/152528354/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152527503/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152526014/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152525861/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152525718/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152525753/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152526495/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152528259/

Kolejne klasy podczas tworzenia w programie Scratch programu do rysowania figur geometrycznych w dniu 17 marca 2017 r.
Klasa Vc
VI c - 21.03.2017 r.
A to prace uczniów, które dokończyli w dniu 28 marca 2017 r.:
https://scratch.mit.edu/projects/151383063/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152729934/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152729627/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152730097/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151382965/#fullscreen

Uczniowie klasy 6c tworzyli własne wzory z figur geometrycznych. Sprawdźcie sami:
https://scratch.mit.edu/projects/152730544/#fullscreen

https://scratch.mit.edu/projects/152731511/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152731210/#fullscreen
Prace uczniów klasy 6a, które powstały w dniu 27 marca 2017r.
https://scratch.mit.edu/projects/151172942/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152519924/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/152519679/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/151178622/#fullscreen
Ta sama gra po modyfikacji:
https://scratch.mit.edu/projects/153235730/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/154413582/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153239141/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153241077/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153238412/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153237940/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153237648/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/153235826/#fullscreen

Prace uczniów klasy Vc 

https://scratch.mit.edu/projects/156412005/#fullscreen

https://scratch.mit.edu/projects/156412267/#fullscreenUczniowie klasy V c podczas tworzenia programów do rysowania figur geometrycznych
 VI a przy pracyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz